skif_logotype
Międzynarodowa Federacja Karate Shotokan - S.K.I.F.

S.K.I.F. Polska

W roku 2001 Poznańskie Stowarzyszenie Karate Shotokan nawiązało kontakt ze studentami karate S.K.I.F. z Austrii. Głównym instruktorem w tym kraju był sensei Norio Kawasoe.

Pierwsze stopnie mistrzowskie

Po dwóch latach (w 2003 roku) podczas letniego kursu w Ried w Austrii, czterej członkowie naszego Stowarzyszenia Robert Nettmann, Michał Nettmann, Tomasz Kalak i Remigiusz Pyrek, trenujący na co dzień u trenera Piotra Kowalskiego, zdobyli czarne pasy u senseia Norio Kawasoe. Od tego czasu w Stowarzyszeniu jest realizowany program S.K.I.F.

Przystąpienie Polski do organizacji S.K.I.F.

W 2006 roku Zarząd PSKS, po kilkuletnich staraniach, oficjalnie otrzymał zgodę na przynależność do Światowej Organizacji Shotokan Karate International Federation z siedzibą w Tokio oraz zaproszenie do udziału w IX Mistrzostwach Świata Karate SKIF w Tokio.

Misja

Przez wiele lat nasze działania były skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Oni stanowili jednocześnie najliczniejszą grupę uczestników zajęć. Na przestrzeni lat liczba wyszkolonych osób powiększała się. Z grupy studentów część zdała egzaminy na czarne pasy, niektórzy zostali instruktorami. Zainteresowanie karate S.K.I.F. rośnie, instruktorzy z Wrocławia i Warszawy realizują program S.K.I.F. i biorą udział w zgrupowaniach krajowych i zagranicznych.

Hirokazu Kanazawa

Shihan Kanazawa jest głównym instruktorem oraz przewodniczącym największej na świecie organizacji karate SKIF liczącej 2.5 miliona adeptów.

Więcej...

Norio Kawasoe

Swoje umiejętności prezentował jako trener podczas licznych staży w Niemczech, Dani, Szwajcarii, Włoszech, Węgrzech, Portugalii oraz Polsce.

Więcej...

Piotr Kowalski

Trening karate rozpoczął w Poznaniu w 1982 roku. Pobierał nauki od instruktorów, którzy w tamtym czasie byli jednymi z najlepszych w Polsce.

Więcej